DNI PLANISTY

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Środowisko – klimat – przestrzeń”. Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 7 maja 2021 roku, w formie zdalnej. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, zarządzania środowiskiem, architekturą krajobrazu, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną; prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz konfrontację różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni m.in. w obliczu zmian klimatu.

Więcej informacji znajduje się na naszych stronach na Facebooku: Dni Planisty oraz AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dni.planisty@gmail.com

Zapraszamy!