DNI PLANISTY

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”. Konferencja odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2020 roku, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną; prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz konfrontację różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:

 • rola rewitalizacji w polityce rozwoju,
 • rewitalizacja jako odpowiedź na kurczenie się miast,
 • partycypacja społeczna w rewitalizacji,
 • oddolne inicjatywy na rzecz odnowy zaniedbanych obszarów,
 • znaczenie zarządzania i monitoringu w rewitalizacji,
 • powiązania między rewitalizacją i gentryfikacją,
 • aktywizacja gospodarcza na obszarach rewitalizacji,
 • prawne uwarunkowania rewitalizacji,
 • mieszkalnictwo w rewitalizacji,
 • rewitalizacja a sektor kreatywny,
 • rewitalizacja a odnowa wsi.

Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy, powiązanych z tematyką konferencji.

Proponowane formy prezentacji wyników badań to referat (12 minut) lub poster (format A1, układ pionowy).

Zapraszamy do zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na naszej stronie.

Więcej informacji dostępne na naszym fanpage.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dni.planisty@gmail.com

Zapraszamy!