PRZEGLĄD PLANISTY

Przegląd Planisty to czasopismo wydawane raz na pół roku w formie drukowanej, a także elektronicznej.

Czasopismo składa się z dwóch części: pierwsza – poświęcona wywiadom oraz artykułom naukowym i popularno – naukowym, druga – obejmująca działalność AKNGP oraz kół
i organizacji zaprzyjaźnionych. W czasopiśmie można znaleźć również: kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, a także nowinki wydawnicze i ciekawostki.

Nadrzędnym celem czasopisma jest propagowanie szeroko rozumianej działalności związanej z gospodarką przestrzenną, zarówno naukowej jak i praktycznej. „Przegląd Planisty” adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale również zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków i społeczników.

Każdy numer ma swój temat przewodni.

Trzeci numer „Przeglądu Planisty” ukaże się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Tematem przewodnim będzie „Integracja metropolitalna w Polsce”.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów!

Redakcja chciałaby również zaprosić do współpracy wszystkie osoby, organizacje
i instytucje działające w zakresie gospodarki przestrzennej zarówno do patronowania tej inicjatywy, jak i współtworzenia „Przeglądu Planisty”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do koncepcji czasopisma.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: akngp.redakcja@gmail.com.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma poprzednimi numerami:

„Wyzwania komunikacyjne miast”

„Sharing cities – współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni”