PRZEGLĄD PLANISTY

Przegląd Planisty to czasopismo wydawane raz na pół roku w formie drukowanej, a także elektronicznej.

Czasopismo składa się z dwóch części: pierwsza – poświęcona wywiadom oraz artykułom naukowym i popularno – naukowym, druga – obejmująca działalność AKNGP oraz kół
i organizacji zaprzyjaźnionych. W czasopiśmie można znaleźć również: kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, a także nowinki wydawnicze i ciekawostki.

Nadrzędnym celem czasopisma jest propagowanie szeroko rozumianej działalności związanej z gospodarką przestrzenną, zarówno naukowej jak i praktycznej. „Przegląd Planisty” adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale również zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków i społeczników.

Każdy numer ma swój temat przewodni.

Piąty numer „Przeglądu Planisty” ukazał się na początku semestru letniego roku akademickiego 2019/2020. Jego tematem przewodnim jest „Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe”.

Rozpoczęły się również prace nad kolejnym numerem „Przeglądu planisty”. Tematem nadchodzącego wydania jest „Rewitalizacja miast i odnowa wsi”. Informacje odnośnie naboru artykułów i kontaktu do redakcji znajdą Państwo TUTAJ.

Redakcja chciałaby również zaprosić do współpracy wszystkie osoby, organizacje
i instytucje działające w zakresie gospodarki przestrzennej zarówno do patronowania tej inicjatywy, jak i współtworzenia „Przeglądu Planisty”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do koncepcji czasopisma.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: akngp.redakcja@gmail.com.

Zapraszamy do zapoznania się z czterema poprzednimi numerami:

Numer 1. – „Wyzwania komunikacyjne miast”

Numer 2. – „Sharing cities – współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni”

Numer 3. – „Integracja metropolitalna”

Numer 4. – „Małe miasta i obszary wiejskie”