PRZEGLĄD PLANISTY

Przegląd Planisty to czasopismo wydawane raz na pół roku w formie drukowanej, a także elektronicznej.

Czasopismo składa się z dwóch części: pierwsza – poświęcona wywiadom oraz artykułom naukowym i popularno – naukowym, druga – obejmująca działalność AKNGP oraz kół
i organizacji zaprzyjaźnionych. W czasopiśmie można znaleźć również: kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, a także nowinki wydawnicze i ciekawostki.

Nadrzędnym celem czasopisma jest propagowanie szeroko rozumianej działalności związanej z gospodarką przestrzenną, zarówno naukowej jak i praktycznej. „Przegląd Planisty” adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale również zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków i społeczników.

Każdy numer ma swój temat przewodni.

Czwarty numer „Przeglądu Planisty” ukazał się w przededniu roku akademickiego 2019/2020. Jego tematem przewodnim są „Małe miasta i obszary wiejskie”.

Niedługo rozpoczną się również prace nad kolejnym numerem „Przeglądu planisty”. Zapraszamy do śledzenia naszej społeczności!

Redakcja chciałaby również zaprosić do współpracy wszystkie osoby, organizacje
i instytucje działające w zakresie gospodarki przestrzennej zarówno do patronowania tej inicjatywy, jak i współtworzenia „Przeglądu Planisty”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do koncepcji czasopisma.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: akngp.redakcja@gmail.com.

Zapraszamy do zapoznania się z trzema poprzednimi numerami:

„Wyzwania komunikacyjne miast”

„Sharing cities – współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni”

„Integracja metropolitalna”