Nasz zespół

ZARZĄD:

Prezes: 

Zuzanna Nowak 

Wiceprezesi:

Paweł Zieliński –  ds. kontaktów z otoczeniem
Monika Płaczek – ds. administracyjnych
Dominika Królska – ds. promocji i wizerunku

OPIEKUN:

dr inż. Przemysław Ciesiółka