Nasz zespół

ZARZĄD:

Prezes: 

        inż. Patryk Kaczmarek

Wiceprezesi:

       Zuzanna Nowak –  ds. kontaktów z otoczeniem
       Paulina Lipińska – ds. administracyjnych
       Eryk Radolonek – ds. promocji i wizerunku

OPIEKUN:

      dr inż. Przemysław Ciesiółka