Nasz zespół

ZARZĄD:

Prezes: 

Magdalena Zieleniec

Wiceprezesi:

Jonasz Błaszczyk –  ds. kontaktów z otoczeniem
Marcin Woźniak – ds. administracyjnych
Sylwia Przybylska – ds. promocji i wizerunku

OPIEKUN:

dr inż. Przemysław Ciesiółka