Termin nadsyłania artykułów konferencyjnych – Dni Planisty

W związku z wcześniejszymi zmianami przypominamy, że do 30 września można nadsyłać artykuły konferencyjne.

Publikacje do czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna wydawanym przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM prosimy o przesyłanie na adres: rafale@amu.edu.pl

Informacje o czasopiśmie oraz wytycznych redakcyjnych znajdują się TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dni.planisty@gmail.com

„Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni” – podsumowanie

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni”, które organizatorem było Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały prelekcje przez młodych naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski. Wystąpienia te pozwoliły uczestnikom konferencji na lepsze zapoznanie się z tematyką wykorzystania technologii Big Data w miastach, prowadzeniem procesów rewitalizacji oraz partycypacji czy chociażby miejskiej eksploracji oraz często przytaczaną ustawę reklamową i problemami samorządów, które są z nią związane. Oprócz sesji referatowych
odbyła się również sesja posterowa. Drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Poznań Główny, dworzec spójny”. Były one poprzedzone wykładami ekspertów. Swoje spojrzenie na poznański dworzec przedstawili: dr Mikołaj Tomaszyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM, dr Radosław Bul z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Paweł Sowa, reprezentujący Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. Po części eksperckiej uczestnicy warsztatów pracowali nad optymalnym sposobem zagospodarowania przestrzeni dworcowej, która godziłaby interesy jego głównych użytkowników.

W trakcie podsumowania poszczególne grupy przedstawiły swoje koncepcje. Odbyła się debata nad plusami i minusami przygotowanych przez nie prac. Warsztaty te pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji dworca głównego w stolicy Wielkopolski oraz pokazały ich uczestnikom, że mimo bardzo sprzecznych interesów różnych użytkowników dworca możliwe jest uzyskanie kompromisów, które pozwalają na poprawę przestrzeni publicznych. Konferencja w odczuciu zarówno uczestników, jak i organizatorów była niezwykle udana i już w następnym roku można spodziewać się kolejnej edycji.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pragnie serdecznie podziękować Patronom, tj.: Jego Magnificencji Rektorowi prof. UAM dr. hab. Andrzejowi Lesickiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr.hab. Leszkowi Kasprzakowi, Instytutowi Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prezydentowi miasta Poznania, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Unii Uczelni na rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna, Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania, Towarzystwu Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, The European Regional Science Association, Związkowi Miast Polskich, „Życiu Uniwersyteckiemu”, portalom: Urbanistyka.info oraz Urbnews.pl, Radiu Poznań, Radiu Meteor oraz „Przeglądowi Planisty”.

Organizatorzy dziękują także wszystkim prelegentom, słuchaczom, zaproszonym gościom oraz moderatorom i ekspertom za udział w tegorocznej edycji Dni Planisty i zapraszają do uczestnictwa w przyszłorocznej konferencji.

To podsumowanie Damiana Bojarskiego znalazło się w drugim numerze Przeglądu Planisty.

Udział w Konferencji pt.”Strefa projektów edukacyjnych”

14 marca 2018 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pt.”Strefa projektów edukacyjnych” na Wydziale Studiów Edukacyjnych nasi koledzy – inż. Adam Wronkowski i Patryk Grzegorz Kaczmarek prezentowali działalność naszego Koła.

Adam wystąpił z prelekcją pt.: „Kształtowanie świadomości przestrzennej od najmłodszych lat – projekt Poznańskiej Akademii Przestrzeni” na temat swojego autorskiego projektu edukacyjnego,
a Patryk przedstawił temat Poznańskiej Mapy Barier, w prezentacji „Nietypowa mapa Poznania, czyli jak zwrócić uwagę na dostępność przestrzeni publicznej”. Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy opowiedzieć o naszych projektach.

FAQ – Dzień Planisty

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie i kiedy odbywa się konferencja „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”?

Konferencja odbywa się w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku (czwartek i piątek) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Krygowskiego 10, 60-101 Poznań).

 

2. Kto jest organizatorem wydarzenia? W jaki sposób można skontaktować się z organizatorami?

Konferencja i warsztaty organizowane są przez studentów należących do Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego – Sekcji Gospodarki Przestrzennej, działających na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

 

3. Jakie są możliwe formy uczestnictwa w wydarzeniu? Czy organizatorzy przewidują wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo?

Istnieją dwie formy uczestnictwa w konferencji “Dzień Planisty”: czynne i bierne.

Uczestnictwo czynne oznacza przygotowanie i przedstawienie referatu (przeglądowego lub badawczego) lub posteru.

Uczestnictwo bierne oznacza udział jako słuchacz w pierwszym dniu (bez referatu/posteru).

Obie formy uczestnictwa umożliwiają czynny udział w drugim dniu wydarzenia – warsztatach.

Udział czynny oraz bierny potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem, wydanym po zakończeniu wydarzenia (lub przesłany pocztą).

Istnieje również możliwość bezpłatnego udziału w pierwszym dniu – konferencji oraz panelu specjalistów w drugim dniu jak wolny słuchacz. W takim przypadku organizatorzy nie zapewniają wyżywienia, pakietu uczestnictwa oraz nie wystawiają certyfikatu uczestnictwa.

 

4. Kto może brać udział w wydarzeniu? Czy konieczne jest członkostwo w kole naukowym?

Dzień Planisty jest konferencją studencko-doktorancką, skierowaną do studentów I, II i III stopnia kierunków związanych z gospodarką przestrzenną, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, szeroko pojętą przestrzenią miejską.

W pierwszej kolejności uwzględnianie będą zgłoszenia osób będących członkami kół naukowych, ze względu na chęć wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów między takimi organizacjami.

Jednak brak członkostwa w kole naukowym nie dyskwalifikuje z udziału (czynnego i biernego) w konferencji.

Absolwenci ww. kierunków, specjaliści w dziedzinach, pasjonaci nie będący studentami również zgłosić się do udziału w konferencji, prosimy wcześniej o informację o chęci zgłoszenia na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

 

5. W jaki sposób można zgłosić uczestnictwo w wydarzeniu?

Zgłoszenia (wraz z abstraktem) należy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza do 6 marca 2017 roku.

 

6. Jaki jest koszt udziału w “Dniu Planisty”? Co zawiera opłata?

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 110 zł za dwa dni (konferencja + warsztaty).

Istnieje również możliwość uczestnictwa tylko w pierwszym dniu – konferencji – koszt 50 zł lub tylko w drugim dniu – warsztatach – koszt 60 zł.

Opłata konferencyjna jest stała bez względu na formę uczestnictwa.

Opłata zawiera: pakiet uczestnika, obiad i przerwy kawowe w dniu uczestnictwa, wieczorne spotkanie integracyjne.

W opłatę nie jest wliczony nocleg ani przejazd.

 

7. Czy organizatorzy wystawiać będą faktury za opłatę konferencyjną?

Tak, faktury zostaną wystawione na podany przez uczestnika adres, po wcześniejszej informacji o istnieniu takiej potrzeby.

Informację z danymi do faktury należy przesłać jak najwcześniej na adres: dzienplanistyuam@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy o wpisać temat: FAKTURA.

 

8. Jak wygląda program wydarzenia?

Ramowy plan konferencji:

Dzień I     6 kwietnia 2017
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji
10.30 – 12.00 Panel I
12.00 – 13.00 Przerwa kawowa z sesją posterową
13.00 – 15.00 Panel II
15.00 – 15.45 Przerwa obiadowa
15.45 – 18.00 Panel III
wieczór Wyjście integracyjne
Dzień II     7 kwietnia 2017
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.20 Wprowadzenie do warsztatów
9.20 – 11.00 Panel specjalistów
11.00 – 12.00 Podział na grupy warsztatowe, wizja terenowa (przerwa kawowa)
12.00 – 17.30 Praca w grupach (obiad)
17.30 – 19.00 Podsumowanie, wręczenie nagród

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu konferencji

 

9. Jakie są wytyczne techniczne odnośnie referatu oraz posteru? Czym różni się referat przeglądowy od badawczego?

Zgłoszone referaty i postery powinny zostać przygotowane samodzielnie, z zachowaniem poprawności merytorycznej, językowej i stylistycznej oraz praw autorskich innych osób.

Wytyczne – referat:

  • czas trwania: 12 minut
  • preferowana forma: prezentacja w formacie .pdf, .ppt i .pptx

Wytyczne – poster:

  • wydruk w formacie 70cm x 100cm

Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji przez maksymalnie dwie osoby.

Referat przeglądowy: zbiera i konfrontuje wnioski z innych publikacji i badań (nieprowadzonych osobiście) w celu usystematyzowania pewnego obszaru badań.

Referat badawczy: opisuje badania własne autora, przedstawia wyniki oraz ich analizę i podsumowanie.