Podsumowanie konferencji „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”

W dniach 22 – 23 października 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”, która była wyjątkowo przeprowadzona w formie zdalnej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz firmą ProGrupa Polska.

Konferencja rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem oraz przedstawieniem wytycznych technicznych przez Paulinę Lipińską – przewodniczącą komitetu organizacyjnego Dni Planisty. Następnie głos zabrali Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz Prezes Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Zuzanna Nowak. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony był na wystąpienia referatowe studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z 15 uczelni wyższych w tym m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy podczas 22 wystąpień, które zostały zaprezentowane podczas pięciu paneli oraz jednej sesji posterowej, przedstawili prezentacje poruszające tematy tj.: partnerstwo lokalne w procesie odnowy miasta i wsi, rewitalizacja obszarów nadrzecznych, projektowanie uniwersalne w procesie rewitalizacji oraz planowanie transportu miejskiego na terenie wybranego miasta. Podsumowanie wygłosił dr inż. Przemysław Ciesiółka – opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, podkreślając przede wszystkim niezwykłą różnorodność ukazanych prac, dzięki którym tematyka rewitalizacji miast i odnowy wsi nakreślona została z wielu czasem odmiennych perspektyw.

Piątek, czyli 22 października, poświęcony został na organizację warsztatów. Przeprowadzone one zostały przez firmę ProGrupa Polska w formie zdalnej, a dotyczyły pracy z narzędziem V-Ray dla programu SketchUp. Zainteresowani mogli podczas 5 godzin zapoznać się z zasadami interface’u V-Ray, a następnie w ramach tworzenia wizualizacji przeprowadzić finalny rendering oraz postprodukcję. Studenci z pewnością wykorzystają uzyskane podczas warsztatów umiejętności przy tworzeniu w przyszłości projektów w programach graficznych, co jest niezbędne w pracy architektów, czy urbanistów.

Grupa organizatorów, w której skład wchodzą: Paulina Lipińska, mgr inż. Patryk Kaczmarek, inż. Martyna Ratajczak, inż. Damian Bojarski, Adriana Franczak, Wiktoria Łapacz, Monika Płaczek, Patrycja Napierkowska, Szymon Brzeziński, Bartosz Pluciński oraz Paweł Zieliński pragnie podziękować Patronom. Były to takie instytucje i osoby jak: Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, czasopismo popularnonaukowe „Przegląd Planisty”, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Flesz – telewizja studencka, Życie Uniwersyteckie – miesięcznik wydawany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz portale: urbanistyka.info, Urbnews i bryla.pl.

Tradycja organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Dni Planisty z pewnością będzie kontynuowana, jeśli nie w formie stacjonarnej, to za pomocą narzędzi do przeprowadzania spotkań online.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów.

9. rocznica śmierci mgr inż. arch. Bartłomieja Kołodzieja

Mija 9 lat od śmierci mgr inż. arch. Bartłomieja Kołodzieja, pierwszego opiekuna Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

12 października br. we Włocławku u zbiegu ulic Kapitulnej i Obwodowej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy, nadając znajdującemu się tam rondu imię Bartłomieja Kołodzieja. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

W 1996 r. dzięki inicjatywie studentów kierunku gospodarka przestrzenna oraz mgr inż. arch. Bartłomieja Kołodzieja, powstało Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Spotkanie informacyjne dla osób chcących dołączyć do AKNGP

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM chcących dołączyć do Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 października (wtorek) o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

W celu dołączenia do zespołu na MS Teams należy wykorzystać kod: kwx69ug

Serdecznie zapraszamy!

Podsumowanie działalności AKNGP w roku akademickim 2019/2020

Z początkiem października rozpoczęliśmy działalność przy nowo utworzonym Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W październiku AKNGP nawiązało współpracę z sołtysem Potarzycy, której efektem był stworzony „Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu przy stawie w Potarzycy” pod koniec stycznia 2020 roku.

Dużym wyróżnieniem było wskazanie projektu „Poznańska Akademia Przestrzeni” w katalogu dobrych praktyk w publikacji „Społeczna odpowiedzialność –  znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” stworzonej przez zespół działający przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Okres jesienny był dla Członków Koła intensywny pod kątem wyjazdów. Uczestniczyliśmy w Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach – największym, ogólnopolskim wydarzeniu poświęconemu miastom oraz odwiedziliśmy gminę Obrowo.

5 grudnia obchodziliśmy 23. urodziny AKNGP. Wtedy też powstała inicjatywa, aby za dwa lata zorganizować 25-lecie powstania Koła. 

Przez cały semestr zimowy standardowo pracowaliśmy nad:

– projektem Poznańska Mapa Barier inwentaryzując kolejne przestrzenie miejskie;

– Redakcja czasopisma popularno-naukowego „Przegląd Planisty” pracowała nad 5. Numerem,

– Komitet Organizacyjny Konferencji „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi” rozpoczął pracę nad organizacją konferencji.

Semestr letni niestety nie trwał długo. Wiele planów nie zostało zrealizowanych, bądź ich realizacja została odłożona w czasie z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego i decyzją przejścia na system pracy zdalnej.

Na początku marca wydaliśmy 5. Numer czasopisma popularno-naukowego Przegląd Planisty „Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe”. Wtedy też ogłoszono, że 6. Numer Przeglądu Planisty tradycyjnie będzie numerem pokonferencyjnym, a datę jego wydania ustalono na początek października 2020 roku.

Również w marcu rozstrzygnięto konkurs Fund_Akcja realizowany przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny, w którym projekt „Poznańska Mapa Barier” został jednym z laureatów i zdobył środki finansowe na realizację Raportu o stanie dostępności przestrzeni miejskich w Poznaniu.

Termin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi” został przełożony na 22-23 października br. oraz zdecydowano o przeprowadzeniu wydarzenia w formie zdalnej. 

W czerwcu Poznańska Mapa Barier otrzymała wyróżnienie w konkursie Poznań dostępny – 2019 organizowanym przez Miasto Poznań.

W lipcu, korzystając z okazji, że w Poznaniu przystąpiono do prac nad stworzeniem nowego projektu Studium, zorganizowaliśmy warsztaty „Nowe Studium dla Poznania”. Głównym celem warsztatów było wypracowanie w czasie burzy mózgów wniosków do projektu Studium.

Dodatkowo wielokrotnie wspieraliśmy organizację wydarzeń uniwersyteckich, jak Dni Kandydata (październik 2019), Liga Debat (marzec 2020), Dzień Kandydata na UAM (maj 2020) oraz Konferencje „Światłocień” organizowaną przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – oddział w Poznaniu (luty 2020).