Podsumowanie Dni Planisty: Strategie – plany – analizy 7-8 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Dni Planisty: Strategie – plany – analizy odbyła się w dniach 7-8 kwietnia 2022 roku. Po dwóch latach ścisłych restrykcji spowodowanych trwającą pandemią koronawirusa, powróciliśmy do korzeni, a konferencja zorganizowana została na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy dzień konferencji poświęcono na przedstawianiu wyników badań naukowych przez studentów i doktorantów z różnych polskich uniwersytetów. Każde z 19 wystąpień zawierało się w tematyce powiązanej ze strategiami rozwoju na różnych szczeblach administracyjnych, opracowaniami planistycznymi na tychże szczeblach, powiązaniach planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, czy finansowaniu planowania strategicznego i przestrzennego. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty poprowadzone przez dr Edytę Bąkowską-Waldmann, która zapoznała uczestników z tajnikami tworzenia geoankiet. Po skończonych warsztatach, w harmonogramie konferencji pojawiła się nowość, jaką jest Finał Konkursu Prac Dyplomowych WGSEiGP, a uczestnicy konferencji mogli w nim uczestniczyć.

Komitet organizacyjny konferencji: Sandra Andryszak, Patrycja Napierkowska, Monika Walkowska, Patrycja Zięba, Adriana Franczak, Hanna Pitoń, Paulina Lipińska, Patryk Kaczmarek, Dawid Szymczak, Emilia Ledwolorz, Roksana Poskrop, Dominika Smoleńska, Weronika Wiertel.