PODSUMOWANIE DNI PLANISTY: „MIASTA ODPORNE”

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dni Planisty: Miasta odporne” odbyła się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku. Jak co roku zgromadziła studentów i doktorantów zajmujących się tematyką planowania przestrzennego z całej Polski.

            Po raz pierwszy, zorganizowaliśmy w czasie konferencji tzw. „dzień zerowy” – 12 kwietnia. Chętni uczestnicy mogli przyjechać dzień wcześniej, aby odbyć warsztaty z członkami „Niewidzialnej Ulicy” w ich siedzibie przy ul. Matejki 53 w Poznaniu. Jest to wystawa w ciemnościach, której celem jest pokazanie świata, jakim postrzegają go osoby z niepełnosprawnością wzroku. Przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzono krótki wykład wprowadzający, następnie uczestnicy weszli na wystawę z przewodnikiem, który pomagał przemieszczać się po niej w całkowitych ciemnościach, aby pokazać z czym na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne.

            Pierwszy dzień konferencji, czyli 13 kwietnia, rozpoczął wykład wprowadzający do tematyki miast odpornych i pojęcia „resillience”, którzy przeprowadziła prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska. Następnie, pod kierownictwem Dziekana prof. Pawła Churskiego przeprowadzony został panel dyskusyjny pod nazwą „Miasta odporne, czyli jakie?”, w którym brali udział prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Arkadiusz Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz dr. inż. arch. Marta Szejnfeld. Panel ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tych urozmaiceń, mogliśmy wysłuchać 16 wystąpień opierających się o tematykę miast odpornych. Wśród prelegentów byli studenci i doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

            Drugi dzień konferencji, który rozpoczął Finał II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych, zakończył się warsztatami organizowanymi przez prof. UAM dr hab. Lidię Mierzejewską, prof. UAM dr hab. Magdalenę Wdowicką, dr inż. arch. Martę Szejnfeld, dr inż. arch. Kamilę Sikorską – Podymę, dr inż. arch. Bogusza Modrzewskiego oraz dr Adama Wronkowskiego. Warsztaty te podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część – wykładowa, przybliżyła uczestnikom pojęcie resilience (odporność) i terminy w nim powiązane (wrażliwość, narażenie, ekspozycja), zaprezentowano koncepcję city resilience oraz różne grupy zagrożeń dla miast i ich mieszkańców, wskazujące na potrzebę budowania ich resilience. W drugiej części warsztatów uczestnicy mieli za zadanie opracować koncepcje (w formie graficznej i opisowej) wykorzystania zieleni do zmniejszenia stresu mieszkańców, spowodowanego przez pandemię COVID-19 oraz fale upałów dla wybranych fragmentów miasta – w tym przypadku prowadzący zdecydowali się na ul. Święty Marcin w Poznaniu.

            Tegoroczna edycja okazała się dużym sukcesem, który przełożył się zarówno na dużą liczebność uczestników, których było ok. 100 oraz 23 prelegentów, jak i wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wystąpień. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja okaże się jeszcze większym sukcesem na miarę 10. edycji!

Dni Planisty: miasta odporne

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: miasta odporne”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2023 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną. Zachęcamy w dalszym ciągu do zapisów w roli słuchaczy! Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudhb4vob9kF1_44jw2lhvM_kfxVAWr6e_Z1-ixiRlhsP3LQ/viewform

HarmonogramAkademia małych planistów

Poznańska Akademia Przestrzeni na początku lutego rusza do Mosiny, aby poprowadzić warsztaty dla dzieci pod hasłem ZmieniaMY krajobraz

Miasta są dla wszystkich, dlatego dążymy do wprowadzenia uczestników w świat planowania przestrzennego, budowania świadomości i wrażliwości na otoczenie oraz zrozumieniu relacji człowiek – przestrzeń. Przeprowadzone warsztaty, czyli zajęcia praktyczne mają pokazać, że miasto to nie tylko budynki i ulice, ale przede wszystkim ludzie oraz pobudzić kreatywność uczestników umysłowo i manualnie w przyjazny i pełen zabawy sposób.

Podsumowanie Dni Planisty: Strategie – plany – analizy 7-8 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Dni Planisty: Strategie – plany – analizy odbyła się w dniach 7-8 kwietnia 2022 roku. Po dwóch latach ścisłych restrykcji spowodowanych trwającą pandemią koronawirusa, powróciliśmy do korzeni, a konferencja zorganizowana została na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy dzień konferencji poświęcono na przedstawianiu wyników badań naukowych przez studentów i doktorantów z różnych polskich uniwersytetów. Każde z 19 wystąpień zawierało się w tematyce powiązanej ze strategiami rozwoju na różnych szczeblach administracyjnych, opracowaniami planistycznymi na tychże szczeblach, powiązaniach planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, czy finansowaniu planowania strategicznego i przestrzennego. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty poprowadzone przez dr Edytę Bąkowską-Waldmann, która zapoznała uczestników z tajnikami tworzenia geoankiet. Po skończonych warsztatach, w harmonogramie konferencji pojawiła się nowość, jaką jest Finał Konkursu Prac Dyplomowych WGSEiGP, a uczestnicy konferencji mogli w nim uczestniczyć.

Komitet organizacyjny konferencji: Sandra Andryszak, Patrycja Napierkowska, Monika Walkowska, Patrycja Zięba, Adriana Franczak, Hanna Pitoń, Paulina Lipińska, Patryk Kaczmarek, Dawid Szymczak, Emilia Ledwolorz, Roksana Poskrop, Dominika Smoleńska, Weronika Wiertel.

AKNGP w II LO w Lesznie

27 kwietnia 2022 roku Pan Dziekan prof. Paweł Churski wraz z członkami Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej gościli w II LO w Lesznie. Celem wizyty była promocja Wydziału, zgłębienie tematu związanego z transformacją gospodarczą w Polsce oraz przeprowadzenie warsztatów. 
Pan Dziekan wygłosił do uczniów wykład pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 roku i jej konsekwencje”. Członkowie AKNGP przeprowadzili warsztaty z planowania przestrzennego. Zadaniem uczniów było stworzenie koncepcji rewitalizacji obszaru położonego między ulicą Przemysłową a Towarową. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużą kreatywnością, znają potrzeby swojego miasta i widzą duży potencjał rozwoju opracowywanego terenu. Mamy nadzieję, że nasza wizyta zachęciła uczniów do zgłębienia wiedzy w zakresie planowania przestrzennego.

Dni Planisty: Strategie – plany – analizy

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Planisty: Strategie – plany – analizy” odbędzie się w dniach 7 – 8 kwietnia 2022 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem, architekturą krajobrazu, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych stronach na Facebooku: Dni Planisty oraz AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, a także na stronie internetowej.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dni.planisty@gmail.com
Zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem

Harmonogram_DP_2022.04.01

Partnerzy wydarzenia