Warsztaty – Nowe Studium dla Poznania

W związku z trwającymi pracami nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, podczas których odbędzie się burza mózgów nad pomysłami wniosków do projektu Studium.

Warsztaty odbędą się 16 lipca (czwartek) od 13:00 do 15:00 na platformie Microsoft Teams.

Warsztaty skierowane są do studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu wzięcia udziału w warsztatach wymagana jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 13 lipca.

Znamy nową datę ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi” odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2020 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu z przyczyn od nas niezależnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na facebooku.

Nabór artykułów do nowego numeru Przeglądu Planisty!

Chcielibyśmy serdecznie poinformować, iż ruszył nabór artykułów do kolejnego numeru czasopisma Przegląd Planisty! Temat nadchodzącego wydania to „Rewitalizacja miast i odnowa wsi”.

W związku z obecną sytuacją i przełożeniem konferencji Dni Planisty 2020 – Rewitalizacja miast i odnowa wsi, szósty numer Przeglądu Planisty będzie numerem konferencyjnym, a nie pokonferencyjnym.

Informacje na temat wytycznych redakcyjnych znajdą Państwo TUTAJ.

Artykuły można nadsyłać na adres akngp.redakcja@gmail.com do dnia 30 kwietnia.