Przyszły numer

Szanowni Państwo,

ze względu na wciąż napięte prace nad numerem 12. „Dziedzictwo kulturowe w rozwoju lokalnym – studium gminy Wągrowiec”, informujemy, że czas na nadsyłanie artykułów do pokonferencyjnego numeru 13. „Konflikty Przestrzenne” został wydłużony do 31 maja. Dziękujemy również osobom, które już nadesłały artykuły.

Przypominamy, że wytyczne redakcyjne do napisania artykułu znajdą Państwo TUTAJ.

Czasopismo zmieniło również w ostatnim czasie swój adres mailowy na: przegladplanisty@amu.edu.pl. Tam prosimy kierować wszelkie zapytania, nie tylko w kwestii nadchodzących numerów, ale też w celu nawiązania współpracy lub chęci jej podtrzymania.