24. urodziny Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Dziś Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej obchodzi swoje 24 urodziny!

5 grudnia 1996 roku w Sali Śniadeckich w budynku Collegium Maius Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. W spotkaniu udział brało 78 członków Grupy Inicjacyjnej oraz m.in. Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzej Kostrzewski.

Dokładnie za rok odbędzie się 25. lecie założenia AKNGP – dlatego już teraz chcielibyśmy na nie zaprosić wszystkich byłych i obecnych Członków Koła oraz wszystkie osoby, które były zaangażowane lub nadal są w rozwój naszej organizacji.

Informacje o 25. leciu AKNGP sukcesywnie będą pojawiać się na naszej stronie internetowej.