Podsumowanie Dni Planisty: Strategie – plany – analizy 7-8 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Dni Planisty: Strategie – plany – analizy odbyła się w dniach 7-8 kwietnia 2022 roku. Po dwóch latach ścisłych restrykcji spowodowanych trwającą pandemią koronawirusa, powróciliśmy do korzeni, a konferencja zorganizowana została na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy dzień konferencji poświęcono na przedstawianiu wyników badań naukowych przez studentów i doktorantów z różnych polskich uniwersytetów. Każde z 19 wystąpień zawierało się w tematyce powiązanej ze strategiami rozwoju na różnych szczeblach administracyjnych, opracowaniami planistycznymi na tychże szczeblach, powiązaniach planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, czy finansowaniu planowania strategicznego i przestrzennego. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty poprowadzone przez dr Edytę Bąkowską-Waldmann, która zapoznała uczestników z tajnikami tworzenia geoankiet. Po skończonych warsztatach, w harmonogramie konferencji pojawiła się nowość, jaką jest Finał Konkursu Prac Dyplomowych WGSEiGP, a uczestnicy konferencji mogli w nim uczestniczyć.

Komitet organizacyjny konferencji: Sandra Andryszak, Patrycja Napierkowska, Monika Walkowska, Patrycja Zięba, Adriana Franczak, Hanna Pitoń, Paulina Lipińska, Patryk Kaczmarek, Dawid Szymczak, Emilia Ledwolorz, Roksana Poskrop, Dominika Smoleńska, Weronika Wiertel.

Dni Planisty: Strategie – plany – analizy

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Planisty: Strategie – plany – analizy” odbędzie się w dniach 7 – 8 kwietnia 2022 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem, architekturą krajobrazu, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych stronach na Facebooku: Dni Planisty oraz AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, a także na stronie internetowej.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dni.planisty@gmail.com
Zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem

Harmonogram_DP_2022.04.01

Partnerzy wydarzenia

Sukces AKNGP

Mamy przyjemność ogłosić, że Monika Płaczek i Bartek Doszczeczko, reprezentujący AKNGP, zdobyli drugą nagrodę główną w konkursie wystąpień, podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – nauka – gospodarka. Zagrożenia i szanse. „Wydarzenie zorganizowane zostało pod Patronatem Rektorów Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdeczne gratulacje!

Na zdjęciu: Bartosz Doszczeczko , Monika Płaczek oraz opiekun AKNGP dr inż. Przemysław Ciesiółka

Spotkanie organizacyjno-wyborcze AKNGP

W piątek 12.11 odbyło się spotkanie organizacyjno-wyborcze AKNGP.

Zgromadzenie Członków AKNGP wybrało nowy Zarząd na kadencje 2022.
Wyniki wyborów prezentują się następująco:
Prezes AKNGP: Monika Płaczek

Wiceprezesi AKNGP: Bartek Doszczeczko, Julia Pilipiec, Ala Tomaszewska

Bardzo serdecznie gratulujemy! Dziękujemy pozostałym kandydatom za udział i życzymy powodzenia w przyszłym roku!

Sprawozdanie ze spotkania Członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej