PODSUMOWANIE DNI PLANISTY: „MIASTA ODPORNE”

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dni Planisty: Miasta odporne” odbyła się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku. Jak co roku zgromadziła studentów i doktorantów zajmujących się tematyką planowania przestrzennego z całej Polski.

            Po raz pierwszy, zorganizowaliśmy w czasie konferencji tzw. „dzień zerowy” – 12 kwietnia. Chętni uczestnicy mogli przyjechać dzień wcześniej, aby odbyć warsztaty z członkami „Niewidzialnej Ulicy” w ich siedzibie przy ul. Matejki 53 w Poznaniu. Jest to wystawa w ciemnościach, której celem jest pokazanie świata, jakim postrzegają go osoby z niepełnosprawnością wzroku. Przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzono krótki wykład wprowadzający, następnie uczestnicy weszli na wystawę z przewodnikiem, który pomagał przemieszczać się po niej w całkowitych ciemnościach, aby pokazać z czym na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne.

            Pierwszy dzień konferencji, czyli 13 kwietnia, rozpoczął wykład wprowadzający do tematyki miast odpornych i pojęcia „resillience”, którzy przeprowadziła prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska. Następnie, pod kierownictwem Dziekana prof. Pawła Churskiego przeprowadzony został panel dyskusyjny pod nazwą „Miasta odporne, czyli jakie?”, w którym brali udział prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Arkadiusz Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz dr. inż. arch. Marta Szejnfeld. Panel ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tych urozmaiceń, mogliśmy wysłuchać 16 wystąpień opierających się o tematykę miast odpornych. Wśród prelegentów byli studenci i doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

            Drugi dzień konferencji, który rozpoczął Finał II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych, zakończył się warsztatami organizowanymi przez prof. UAM dr hab. Lidię Mierzejewską, prof. UAM dr hab. Magdalenę Wdowicką, dr inż. arch. Martę Szejnfeld, dr inż. arch. Kamilę Sikorską – Podymę, dr inż. arch. Bogusza Modrzewskiego oraz dr Adama Wronkowskiego. Warsztaty te podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część – wykładowa, przybliżyła uczestnikom pojęcie resilience (odporność) i terminy w nim powiązane (wrażliwość, narażenie, ekspozycja), zaprezentowano koncepcję city resilience oraz różne grupy zagrożeń dla miast i ich mieszkańców, wskazujące na potrzebę budowania ich resilience. W drugiej części warsztatów uczestnicy mieli za zadanie opracować koncepcje (w formie graficznej i opisowej) wykorzystania zieleni do zmniejszenia stresu mieszkańców, spowodowanego przez pandemię COVID-19 oraz fale upałów dla wybranych fragmentów miasta – w tym przypadku prowadzący zdecydowali się na ul. Święty Marcin w Poznaniu.

            Tegoroczna edycja okazała się dużym sukcesem, który przełożył się zarówno na dużą liczebność uczestników, których było ok. 100 oraz 23 prelegentów, jak i wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wystąpień. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja okaże się jeszcze większym sukcesem na miarę 10. edycji!