Karta Warszawska

Karta Warszawska to zbiór dobrych praktyk oraz wytycznych, jak powinno gospodarować się przestrzenią, która została wypracowana podczas ubiegłorocznych warsztatów Karta Warszawska – debata o polskiej gospodarce przestrzennej zorganizowanych przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, w których mieliśmy przyjemność brać udział.

Więcej informacji o karcie znajduje się TUTAJ.

Termin nadsyłania artykułów konferencyjnych – Dni Planisty

W związku z wcześniejszymi zmianami przypominamy, że do 30 września można nadsyłać artykuły konferencyjne.

Publikacje do czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna wydawanym przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM prosimy o przesyłanie na adres: rafale@amu.edu.pl

Informacje o czasopiśmie oraz wytycznych redakcyjnych znajdują się TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dni.planisty@gmail.com

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu

W semestrze letnim członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Dyrekcją pracowali nad stworzeniem projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu.

W przedstawionej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu wykorzystano wcześniej niezagospodarowane tereny, zmodernizowano istniejące obiekty oraz dodano nowe elementy mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla uczniów oraz mieszkańców.

Dominującymi elementami w koncepcji są obiekty sportowe (orlik, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, bieżnia i skocznia do skoku w dal) zlokalizowane w południowej części obszaru opracowania. Zostały one dodatkowo uzupełnione o miejsca do siedzenia oraz budynek szatni.

W północnej części obszaru zaprojektowano parking, wyposażony w miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty – Nowe Studium dla Poznania

W związku z trwającymi pracami nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, podczas których odbędzie się burza mózgów nad pomysłami wniosków do projektu Studium.

Warsztaty odbędą się 16 lipca (czwartek) od 13:00 do 15:00 na platformie Microsoft Teams.

Warsztaty skierowane są do studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu wzięcia udziału w warsztatach wymagana jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 13 lipca.