Ogólnopolska Konferencja „Dzień Planisty”

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, których prezentacja przewidziana jest w pierwszym dniu konferencji. Najlepsza prezentacja oraz poster zostaną nagrodzone.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza.
do dnia 6 marca 2017 roku.

Drugi dzień konferencji będzie odbywał się pod hasłem: „Zielone dachy w przestrzeni miasta”, w ramach którego zaplanowano warsztaty dotyczące tematyki projektowania zielonych dachów.

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w tematyce projektowania zielonych dachów, którzy wprowadzą uczestników w ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, oraz wskażą podstawy poprawnego projektowania i wykonania dachów zielonych.

Więcej informacji dostępne na Dzień Planisty UAM oraz w komunikacie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com oraz przez Facebook Dzień Planisty UAM !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Najczęściej zadawane pytania: FAQ