Jesteśmy na stażach i praktykach

Okres wakacyjny jest idealną porą dla studentów gospodarki przestrzennej by zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe. Studenci – członkowie naszego Koła spędzą trzy miesiące wakacji na stażach zawodowych i praktykach obowiązkowych, w różnym wymiarze godzin.

W ramach programu KIERUNEK PRACA II studenci V roku studiów magisterskich oraz III roku studiów licencjackich i inżynierskich przebywają na płatnych stażach w instytucjach podejmujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną na różnych poziomach (regionalnym i lokalnym), jak również w bardzo różnych jej aspektach.

Studenci II roku studiów inżynierskich oraz licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, będące częścią programu studiów.

Oczywiście część studentów nieobjęta wyżej wymienionymi programami podejmuje samodzielne działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, korzystając z programów stażowych oferowanych przez np. urzędy miast.

Spotykając stażystę w te upalne dni, bądźcie wyrozumiali dla niego – cały czas się uczy, w wakacje poświęca sporo czasu na pogłębianie wiedzy.