Zarząd AKNGP – kadencja na 2021 rok

Pod koniec listopada odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze AKNGP, podczas którego wybrano nowe władze Koła na kadencję w 2021 roku.

Prezesem została wybrana Magdalena Zieleniec (III rok GP), a Wiceprezesami Sylwia Przybylska (III rok GP), Jonasz Błaszczyk (II rok GP) oraz Marcin Woźniak (I rok GP).

Zdjęcie z spotkania sprawozdawczo-wyborczego na platformie MS Teams