Nabór artykułów do nowego numeru Przeglądu Planisty!

Chcielibyśmy serdecznie poinformować, iż ruszył nabór artykułów do kolejnego numeru czasopisma Przegląd Planisty! Temat nadchodzącego wydania to „Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe”. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i poznanie opinii na temat typu budownictwa, który jest w dużym stopniu obecny we współczesnych miastach europejskich. Począwszy od „blokowisk” z wielkiej płyty, aż do współczesnych „apartamentów na przedmieściach”, budownictwo wielorodzinne jest istotną częścią kultury i architektury.

Informacje na temat wytycznych redakcyjnych znajdą Państwo TUTAJ.

Artykuły można nadsyłać na adres akngp.redakcja@gmail.com do dnia 17.11.2019, do godziny 23:59!

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przetrzennej

Szanowni Państwo,

z dniem 1 października zaczynamy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w bardzo szczególnej sytuacji. Nowa struktura Uniwersytetu wynika z zmian będących odpowiedzią na wyzwania związane z Ustawą 2.0.

Także i my się zmieniamy. Na początku tego roku postanowiliśmy poprzeć w liście do JM Rektora ideę utworzenia wydziału w ramach nowej dyscypliny naukowej – geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w dziedzinie nauk społecznych.

Tak, więc od dziś meldujemy się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Ale spokojnie, tak jak do tej pory będziemy aktywnie działać i wchodzimy w nowy rok akademicki z głowami pełnymi pomysłów.

AKGNP