Podsumowanie Dni Planisty: Środowisko – klimat – przestrzeń 6-7.05.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Dni Planisty: Środowisko – klimat – przestrzeń odbyła się w dniach 6-7 maja 2021 roku. Została, podobnie jak poprzednia edycja wydarzenia, zorganizowana w trudnym dla wszystkich czasie, czyli podczas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Odbyła się całkowicie zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, a jej przebieg można było również śledzić na platformie YouTube. Podczas pierwszego dnia wydarzenia studenci i doktoranci przedstawiali wyniki swoich badań naukowych podczas 19 wystąpień. Sam zakres tematyczny prelekcji dotyczył kwestii związanych z m.in. metodami rozwoju zielonej infrastruktury na obszarach miejskich, zarządzaniem środowiskiem i ochroną środowiska w planowaniu przestrzennym, koncepcjami rozwiązań dotyczących zielonej infrastruktury, zrównoważonym rozwojem, przyczynami zmian klimatycznych czy postawami społeczeństwa wobec zmian klimatu. W ramach drugiego dnia wydarzenia odbyły się warsztaty online pod nazwą Mapuj Klimat Virtual Lab, które zorganizował Zespół TeRRIFICA oraz dr Michał Rzeszewski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Uczestnicy mieli okazję spotkać się w wirtualny sposób i przy pomocy aplikacji Akrio zaprojektować miejsca, które zostały zaliczone do bardziej odpornych na zmiany klimatu. Całość została poprzedzona wypracowaniem propozycji rozwiązań, które zostały oparte o wiedzę przekazaną przez ekspertów. Efektem końcowym prac było przygotowanie projektu rozwiązań oraz dyskusja nad poszczególnymi propozycjami. Całość była również transmitowana za pośrednictwem platformy YouTube.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego dnia konferencji. Dostępna jest na naszym kanale Youtube oraz za pomocą poniższego kodu QR.

Komitet organizacyjny: Patrycja Napierkowska, Sandra Andryszak, Adriana Franczak, Patryk Kaczmarek, Emilia Ledwolorz, Paulina Lipińska, Wiktoria Łapacz, Bartosz Pluciński, Monika Płaczek, Olga Seligmann, Sebastian Szczerba.