Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu

W ubiegłym roku studenci – członkowie AKNGP, brali udział w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacja dla Miasta Poznania. Efektem tych prac jest między innymi publikacja „Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu”.  Publikację można  pobrać tutaj .