Warsztaty – Nowe Studium dla Poznania

W związku z trwającymi pracami nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach, podczas których odbędzie się burza mózgów nad pomysłami wniosków do projektu Studium.

Warsztaty odbędą się 16 lipca (czwartek) od 13:00 do 15:00 na platformie Microsoft Teams.

Warsztaty skierowane są do studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu wzięcia udziału w warsztatach wymagana jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 13 lipca.