Warsztaty w Lesznie

14 marca 2018 roku, członkowie naszego Koła wraz z prof. UAM dr hab. Pawłem Churskim mieli okazję gościć w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Podczas wizyty, dla uczniów Liceum został wygłoszony przez profesora wykład pod tytułem „Globalizacja i integracja gospodarcza- współczesne megatrendy przemian zróżnicowań społeczno-gospodarczych”, poprzedzony krótką prezentacją oferty wydziału. Po wykładzie miała miejsce część warsztatowa dotycząca zagospodarowania przestrzennego oczami różnych grup interesariuszy. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania terenu, a następnie przedyskutowali swoje pomysły w celu wyłonienia optymalnego sposobu wykorzystania przedstawionego obszaru.
Liczymy, że spotkanie to zainspirowało do przemyśleń i będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.