Nowy zarząd AKNGP

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2024 r. nasze Koło Naukowe reprezentowane jest przez nowy zarząd, który został wybrany przez Członków podczas listopadowego spotkania!

Prezesem została wybrana Zofia Markowicz (II rok GP), a stanowiska Wiceprezesów objęli:
Szymon Bober (I rok GP) – wiceprezes ds. administracyjnych,
Julia Depta (III rok GP) – wiceprezes ds. kontaktów z otoczeniem,
Małgorzata Balak (III rok GP) – wiceprezes ds. promocji i wizerunku.

Ustępującemu zarządowi dziękujemy za wspaniałą kadencję, której efekt stanowi dalszy rozwój działalności Koła Naukowego!


Dni Planisty: konflikty przestrzenne

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: konflikty przestrzenne”. Konferencja odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia 2023 roku. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegóły znajdują się w zakładce Dni Planisty.

PODSUMOWANIE DNI PLANISTY: „MIASTA ODPORNE”

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dni Planisty: Miasta odporne” odbyła się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku. Jak co roku zgromadziła studentów i doktorantów zajmujących się tematyką planowania przestrzennego z całej Polski.

            Po raz pierwszy, zorganizowaliśmy w czasie konferencji tzw. „dzień zerowy” – 12 kwietnia. Chętni uczestnicy mogli przyjechać dzień wcześniej, aby odbyć warsztaty z członkami „Niewidzialnej Ulicy” w ich siedzibie przy ul. Matejki 53 w Poznaniu. Jest to wystawa w ciemnościach, której celem jest pokazanie świata, jakim postrzegają go osoby z niepełnosprawnością wzroku. Przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzono krótki wykład wprowadzający, następnie uczestnicy weszli na wystawę z przewodnikiem, który pomagał przemieszczać się po niej w całkowitych ciemnościach, aby pokazać z czym na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne.

            Pierwszy dzień konferencji, czyli 13 kwietnia, rozpoczął wykład wprowadzający do tematyki miast odpornych i pojęcia „resillience”, którzy przeprowadziła prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska. Następnie, pod kierownictwem Dziekana prof. Pawła Churskiego przeprowadzony został panel dyskusyjny pod nazwą „Miasta odporne, czyli jakie?”, w którym brali udział prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Arkadiusz Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz dr. inż. arch. Marta Szejnfeld. Panel ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tych urozmaiceń, mogliśmy wysłuchać 16 wystąpień opierających się o tematykę miast odpornych. Wśród prelegentów byli studenci i doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

            Drugi dzień konferencji, który rozpoczął Finał II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych, zakończył się warsztatami organizowanymi przez prof. UAM dr hab. Lidię Mierzejewską, prof. UAM dr hab. Magdalenę Wdowicką, dr inż. arch. Martę Szejnfeld, dr inż. arch. Kamilę Sikorską – Podymę, dr inż. arch. Bogusza Modrzewskiego oraz dr Adama Wronkowskiego. Warsztaty te podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część – wykładowa, przybliżyła uczestnikom pojęcie resilience (odporność) i terminy w nim powiązane (wrażliwość, narażenie, ekspozycja), zaprezentowano koncepcję city resilience oraz różne grupy zagrożeń dla miast i ich mieszkańców, wskazujące na potrzebę budowania ich resilience. W drugiej części warsztatów uczestnicy mieli za zadanie opracować koncepcje (w formie graficznej i opisowej) wykorzystania zieleni do zmniejszenia stresu mieszkańców, spowodowanego przez pandemię COVID-19 oraz fale upałów dla wybranych fragmentów miasta – w tym przypadku prowadzący zdecydowali się na ul. Święty Marcin w Poznaniu.

            Tegoroczna edycja okazała się dużym sukcesem, który przełożył się zarówno na dużą liczebność uczestników, których było ok. 100 oraz 23 prelegentów, jak i wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wystąpień. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja okaże się jeszcze większym sukcesem na miarę 10. edycji!

Dni Planisty: miasta odporne

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: miasta odporne”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2023 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną. Zachęcamy w dalszym ciągu do zapisów w roli słuchaczy! Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudhb4vob9kF1_44jw2lhvM_kfxVAWr6e_Z1-ixiRlhsP3LQ/viewform

HarmonogramAkademia małych planistów

Poznańska Akademia Przestrzeni na początku lutego rusza do Mosiny, aby poprowadzić warsztaty dla dzieci pod hasłem ZmieniaMY krajobraz

Miasta są dla wszystkich, dlatego dążymy do wprowadzenia uczestników w świat planowania przestrzennego, budowania świadomości i wrażliwości na otoczenie oraz zrozumieniu relacji człowiek – przestrzeń. Przeprowadzone warsztaty, czyli zajęcia praktyczne mają pokazać, że miasto to nie tylko budynki i ulice, ale przede wszystkim ludzie oraz pobudzić kreatywność uczestników umysłowo i manualnie w przyjazny i pełen zabawy sposób.