Korki w Mieście

W 2021 r. zespół projektowy odbył szereg spotkań na platformie Teams, podczas których ustalono cel projektu oraz metody jego realizacji.

Głównym zadaniem było porównanie konkurencyjności dostępnych środków transportu w miejskim środowisku Poznania. Samochód osobowy, rower, a także komunikacja publiczna posłużyły do odbycia konkretnej trasy, pomiędzy ustalonymi punktami w mieście. Mierzone były czasy i koszty przejazdów, a główna uwaga była zwracana na ponadprogramowe wydatki czasowe (jak znalezienie miejsca parkingowego czy dojście do przystanku). Przebieg tras był rejestrowany w aplikacji GPS; ostatecznie na ustalonej trasie udało się zrealizować po 5 przejazdów każdym środkiem transportu, w różne dni tygodnia.

Wyniki są raczej zaskakujące, wskazując na konkurencyjność roweru pomimo znacznej długości trasy (12 km). Największe wydatki czasowe dotyczą samochodu osobowego, w przypadku punktów położonych na obszarze śródmieścia. Brak miejsc parkingowych powodował konieczność pieszego dojścia w ustalone punkty. Wyniki zawierają też subiektywne notatki i zastrzeżenia uczestników badania: ocenę komfortu, poniesione koszty, wymagane wyposażenie i napotkane na trasie problemy. Ze względu na niewielką ilość prób, interpretacja wyników powinna opierać się na cechach jakościowych i komentarzach podróżujących. (Choć prawidłowości są też widoczne w ilościowym ujęciu: szczególnie w poniesionych kosztach).

Plany na rok akademicki 2021/2022 obejmują przygotowanie filmu/reportażu prezentującego wyniki w odniesieniu do zabudowanego środowiska Poznania. Wykorzystane zostaną nagrania pozyskiwane podczas przejazdów przez uczestników projektu, a także uzupełniające nagrania.