Nasze publikacje

Ważną częścią działalności w każdym kole naukowym jest pisanie publikacji. Wiele z nich jest pierwszym krokiem na badawczej ścieżce. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą publikacji autorstwa i współautorstwa naszych członków.

Donderowicz M., Kaczmarek P., 2018 – Poznańska Mapa Barier – dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 42: 79–89 

Wronkowski A., 2018 –  Kształtowanie świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 17(3), 273 – 284 ISSN 1644-0749

Wronkowski A., (2017). Graficzna prezentacja danych w gminnym programie rewitalizacji – problemy i wyzwania [w:] Staszewska S. (red.) Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 39/2017, s. 93-114 

Ciesiółka, P., Donderowicz, M., Główczyński, M., Wronkowski, A. (2017). Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn KPZK. 

Donderowicz, M., Główczyński, M., Wronkowski, A. (2016). Partycypacja społeczna w rewitalizacji-rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania. Problemy Rozwoju Miast, (4), 41-51.

Wronkowski, A., Główczyński M., Donderowicz, M., Ciesiółka, P., (2018) Zastosowanie Poznańskiej Mapy Barier do badania dostępności przestrzennej przystanków komunikacji publicznej [w:] Tomaszyk, M., (red.) Determinanty bezpieczeństwa w miejskim transporcie publicznym 

Balcerak M., Główczyński M., Wronkowski A. 2018. Dobre praktyki przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji – sprawozdanie ze współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Miastem Kalisz. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, s. 41 – 53.

Staszewska S., Wronkowski A., Kaczmarek P., Donderowicz M., Analiza infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji [w:] Ciesiółka, P. (red.) Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu 

Wronkowski A., (2018). Kształtowanie świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 17(3) 2018, s. 273-284.

Wronkowski A. 2019, Teoria ośrodków zachowania – propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych [w:] Fiedeń Ł. (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. VII IGiGP UJ w Krakowie

Gałka A., 2016, Wpływ rozwoju osiedli podmiejskich na historyczną zabudowę wsi Jamno w Koszalinie [w:] Trzepacz P. (red.) Problemy Rozwoju Miast, Zeszyt IV/2016, s.193-201

Gałka A., 2018, Ochrona kształtu wsi – czy warto włączać obszary wiejskie do granic administracyjnych okolicznych miast? [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 504, Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości, s. 29-42

Walaszek M., Bąkowska–Waldmann E., Balcerak M. 2017. Analiza uwarunkowań społecznych obszaru rewitalizacji. [W:] Ciesiółka, P. (red.) Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, t. 1, 16-31. 

Balcerak M. 2019. Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy. [W:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. t. 7, 11-23.

Nowak Z., Kaczmarek P., Koliński K., 2019 – Rondo Kaponiera w Poznaniu z perspektywy Poznańskiej Mapy Barier [w:] Truszkowski W. (red) Uwarunkowania budowy biogospodarki i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wydawnictwo Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

 „Profil uczestnika festiwalu filmowego. Raport” – projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” – w badaniach do tego raportu brało udział dwóch członków AKNGP – M. Balcerak (plus współpraca przy opracowywaniu raportu) i D. Ochota (wrzesień 2018)

Działalność AKNGP

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naukowym dotyczącym działalności Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.