Podsumowanie konferencji „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”

W dniach 22 – 23 października 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”, która była wyjątkowo przeprowadzona w formie zdalnej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz firmą ProGrupa Polska.

Konferencja rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem oraz przedstawieniem wytycznych technicznych przez Paulinę Lipińską – przewodniczącą komitetu organizacyjnego Dni Planisty. Następnie głos zabrali Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz Prezes Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Zuzanna Nowak. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony był na wystąpienia referatowe studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z 15 uczelni wyższych w tym m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy podczas 22 wystąpień, które zostały zaprezentowane podczas pięciu paneli oraz jednej sesji posterowej, przedstawili prezentacje poruszające tematy tj.: partnerstwo lokalne w procesie odnowy miasta i wsi, rewitalizacja obszarów nadrzecznych, projektowanie uniwersalne w procesie rewitalizacji oraz planowanie transportu miejskiego na terenie wybranego miasta. Podsumowanie wygłosił dr inż. Przemysław Ciesiółka – opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, podkreślając przede wszystkim niezwykłą różnorodność ukazanych prac, dzięki którym tematyka rewitalizacji miast i odnowy wsi nakreślona została z wielu czasem odmiennych perspektyw.

Piątek, czyli 22 października, poświęcony został na organizację warsztatów. Przeprowadzone one zostały przez firmę ProGrupa Polska w formie zdalnej, a dotyczyły pracy z narzędziem V-Ray dla programu SketchUp. Zainteresowani mogli podczas 5 godzin zapoznać się z zasadami interface’u V-Ray, a następnie w ramach tworzenia wizualizacji przeprowadzić finalny rendering oraz postprodukcję. Studenci z pewnością wykorzystają uzyskane podczas warsztatów umiejętności przy tworzeniu w przyszłości projektów w programach graficznych, co jest niezbędne w pracy architektów, czy urbanistów.

Grupa organizatorów, w której skład wchodzą: Paulina Lipińska, mgr inż. Patryk Kaczmarek, inż. Martyna Ratajczak, inż. Damian Bojarski, Adriana Franczak, Wiktoria Łapacz, Monika Płaczek, Patrycja Napierkowska, Szymon Brzeziński, Bartosz Pluciński oraz Paweł Zieliński pragnie podziękować Patronom. Były to takie instytucje i osoby jak: Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, czasopismo popularnonaukowe „Przegląd Planisty”, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Flesz – telewizja studencka, Życie Uniwersyteckie – miesięcznik wydawany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz portale: urbanistyka.info, Urbnews i bryla.pl.

Tradycja organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Dni Planisty z pewnością będzie kontynuowana, jeśli nie w formie stacjonarnej, to za pomocą narzędzi do przeprowadzania spotkań online.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów.

Termin nadsyłania artykułów konferencyjnych – Dni Planisty

W związku z wcześniejszymi zmianami przypominamy, że do 30 września można nadsyłać artykuły konferencyjne.

Publikacje do czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna wydawanym przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM prosimy o przesyłanie na adres: rafale@amu.edu.pl

Informacje o czasopiśmie oraz wytycznych redakcyjnych znajdują się TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dni.planisty@gmail.com