PRZEGLĄD PLANISTY

Przegląd Planisty to czasopismo wydawane raz na pół roku w formie drukowanej, a także elektronicznej.

Czasopismo składa się z dwóch części: pierwsza – poświęcona wywiadom oraz artykułom naukowym i popularnonaukowym, druga – obejmująca działalność AKNGP oraz kół i organizacji zaprzyjaźnionych. W czasopiśmie można znaleźć również: kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, a także nowinki wydawnicze i ciekawostki.

Nadrzędnym celem czasopisma jest propagowanie szeroko rozumianej działalności związanej z gospodarką przestrzenną, zarówno naukowej jak i praktycznej. „Przegląd Planisty” adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale również zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków i społeczników.

Każdy numer ma swój temat przewodni. Numery wydawane w drugiej połowie roku są zazwyczaj powiązane z tematyką konferencji „Dni Planisty”.  Zapraszamy do zapoznania się z tematyką pisma w podstronie Numery wydane.

W przypadku chęci napisania do kolejnego wydania, zapraszamy do zapoznania się z tematyką w podstronie Przyszły numer.

Redakcja chciałaby również zaprosić do współpracy wszystkie osoby, organizacje i instytucje działające w zakresie gospodarki przestrzennej zarówno do patronowania tej inicjatywy, jak i współtworzenia „Przeglądu Planisty”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do koncepcji czasopisma.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: przegladplanisty@amu.edu.pl.