Podsumowanie konferencji „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”

W dniach 22 – 23 października 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”, która była wyjątkowo przeprowadzona w formie zdalnej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz firmą ProGrupa Polska.

Konferencja rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem oraz przedstawieniem wytycznych technicznych przez Paulinę Lipińską – przewodniczącą komitetu organizacyjnego Dni Planisty. Następnie głos zabrali Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz Prezes Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Zuzanna Nowak. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony był na wystąpienia referatowe studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z 15 uczelni wyższych w tym m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy podczas 22 wystąpień, które zostały zaprezentowane podczas pięciu paneli oraz jednej sesji posterowej, przedstawili prezentacje poruszające tematy tj.: partnerstwo lokalne w procesie odnowy miasta i wsi, rewitalizacja obszarów nadrzecznych, projektowanie uniwersalne w procesie rewitalizacji oraz planowanie transportu miejskiego na terenie wybranego miasta. Podsumowanie wygłosił dr inż. Przemysław Ciesiółka – opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, podkreślając przede wszystkim niezwykłą różnorodność ukazanych prac, dzięki którym tematyka rewitalizacji miast i odnowy wsi nakreślona została z wielu czasem odmiennych perspektyw.

Piątek, czyli 22 października, poświęcony został na organizację warsztatów. Przeprowadzone one zostały przez firmę ProGrupa Polska w formie zdalnej, a dotyczyły pracy z narzędziem V-Ray dla programu SketchUp. Zainteresowani mogli podczas 5 godzin zapoznać się z zasadami interface’u V-Ray, a następnie w ramach tworzenia wizualizacji przeprowadzić finalny rendering oraz postprodukcję. Studenci z pewnością wykorzystają uzyskane podczas warsztatów umiejętności przy tworzeniu w przyszłości projektów w programach graficznych, co jest niezbędne w pracy architektów, czy urbanistów.

Grupa organizatorów, w której skład wchodzą: Paulina Lipińska, mgr inż. Patryk Kaczmarek, inż. Martyna Ratajczak, inż. Damian Bojarski, Adriana Franczak, Wiktoria Łapacz, Monika Płaczek, Patrycja Napierkowska, Szymon Brzeziński, Bartosz Pluciński oraz Paweł Zieliński pragnie podziękować Patronom. Były to takie instytucje i osoby jak: Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, czasopismo popularnonaukowe „Przegląd Planisty”, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Flesz – telewizja studencka, Życie Uniwersyteckie – miesięcznik wydawany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz portale: urbanistyka.info, Urbnews i bryla.pl.

Tradycja organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Dni Planisty z pewnością będzie kontynuowana, jeśli nie w formie stacjonarnej, to za pomocą narzędzi do przeprowadzania spotkań online.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów.

Termin nadsyłania artykułów konferencyjnych – Dni Planisty

W związku z wcześniejszymi zmianami przypominamy, że do 30 września można nadsyłać artykuły konferencyjne.

Publikacje do czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna wydawanym przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM prosimy o przesyłanie na adres: rafale@amu.edu.pl

Informacje o czasopiśmie oraz wytycznych redakcyjnych znajdują się TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dni.planisty@gmail.com

Audycja w Radiu Meteor

Wiceprezes Zuzanna Nowak i inż. Krystian Koliński na zaproszenie Radia Meteor, opowiedzieli w audycji Studencki Magazyn Miejski o działalności AKNGP oraz o zbliżającej się konferencji Dni Planisty:małe miasta i obszary wiejskie.

Audycji możecie wysłuchać tutaj

źródło:Radio Meteor

„Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni” – podsumowanie

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni”, które organizatorem było Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały prelekcje przez młodych naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski. Wystąpienia te pozwoliły uczestnikom konferencji na lepsze zapoznanie się z tematyką wykorzystania technologii Big Data w miastach, prowadzeniem procesów rewitalizacji oraz partycypacji czy chociażby miejskiej eksploracji oraz często przytaczaną ustawę reklamową i problemami samorządów, które są z nią związane. Oprócz sesji referatowych
odbyła się również sesja posterowa. Drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Poznań Główny, dworzec spójny”. Były one poprzedzone wykładami ekspertów. Swoje spojrzenie na poznański dworzec przedstawili: dr Mikołaj Tomaszyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM, dr Radosław Bul z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Paweł Sowa, reprezentujący Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. Po części eksperckiej uczestnicy warsztatów pracowali nad optymalnym sposobem zagospodarowania przestrzeni dworcowej, która godziłaby interesy jego głównych użytkowników.

W trakcie podsumowania poszczególne grupy przedstawiły swoje koncepcje. Odbyła się debata nad plusami i minusami przygotowanych przez nie prac. Warsztaty te pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji dworca głównego w stolicy Wielkopolski oraz pokazały ich uczestnikom, że mimo bardzo sprzecznych interesów różnych użytkowników dworca możliwe jest uzyskanie kompromisów, które pozwalają na poprawę przestrzeni publicznych. Konferencja w odczuciu zarówno uczestników, jak i organizatorów była niezwykle udana i już w następnym roku można spodziewać się kolejnej edycji.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pragnie serdecznie podziękować Patronom, tj.: Jego Magnificencji Rektorowi prof. UAM dr. hab. Andrzejowi Lesickiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr.hab. Leszkowi Kasprzakowi, Instytutowi Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prezydentowi miasta Poznania, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Unii Uczelni na rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna, Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania, Towarzystwu Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, The European Regional Science Association, Związkowi Miast Polskich, „Życiu Uniwersyteckiemu”, portalom: Urbanistyka.info oraz Urbnews.pl, Radiu Poznań, Radiu Meteor oraz „Przeglądowi Planisty”.

Organizatorzy dziękują także wszystkim prelegentom, słuchaczom, zaproszonym gościom oraz moderatorom i ekspertom za udział w tegorocznej edycji Dni Planisty i zapraszają do uczestnictwa w przyszłorocznej konferencji.

To podsumowanie Damiana Bojarskiego znalazło się w drugim numerze Przeglądu Planisty.