POZNAŃSKA MAPA BARIER

Poznańska Mapa Barier to projekt, który skupia się na problematyce nierównej dostępności do przestrzeni miasta dla wszystkich jej użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Ważnym jego aspektem jest zwrócenie uwagi studentów – przyszłych twórców przestrzeni na projektowanie uniwersalne.

Pod koniec 2014 roku Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania. To właśnie IdP jest inicjatorem pomysłu stworzenia Poznańskiej Mapy Barier. Zainspirowała ich do tego przede wszystkim działalność SISKOMU i projekt Warszawska Mapa Barier. Po przedstawieniu wstępnego pomysłu, członkowie Koła i Stowarzyszenia odbyli serię spotkań, na których dyskutowano, początkowo nad formą projektu, a następnie nad samą klasyfikacją barier.

KATEGORIE BARIER

Przeszkoda na drodze Przeszkoda na drodze – rozumie się przez to wszelkie niepożądane elementy infrastruktury technicznej, które mogłyby zostać umieszczone w innych miejscach lub mogłyby zostać całkowicie usunięte, a utrudniają, przejście chodnikiem. Taką przeszkodą na drodze może być np.: latarnia pośrodku chodnika, hydrant, znak drogowy, latarnia. Do tej kategorii zakwalifikowano także źle zorganizowany remont lub budowę, który utrudnia, a w pewnych przypadkach całkowicie uniemożliwia poruszanie się w przestrzeni publicznej.
Nieodpowiednia nawierzchnia v2 Nieodpowiednia nawierzchnia – nierówny, wybrakowany chodnik, po którym ciężko się poruszać. Do nieodpowiedniej nawierzchni zalicza się również niejednolitą powierzchnię chodnika, czyli połączenie różnych typów materiałów, utrudniające lub uniemożliwiające poruszanie się. Dodatkowo nawierzchnia może być zakwalifikowana jako bariera, gdy brakuje odpowiedniej ciągłości chodnika.
Niedostosowane schody v2 Niedostosowane schody – to schody, które pozbawione są poręczy oraz odpowiednich podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy rodziców z wózkami dziecięcymi. Za niedostosowane schody przyjęto również takie, które uniemożliwiają sprawne wejście lub zejście ze względu na stan techniczny stopni.
Nieodpoweidnia kładka przejscie v2 Nieodpowiednia kładka – pochylnia, która poprzez  nieodpowiednią długość, kąt nachylenia, zły stan techniczny, brak odpowiednich poręczy utrudnia, bądź uniemożliwia wejście do budynku (pod uwagę wzięto wyłącznie budynki użyteczności publicznej) lub poruszanie się  w przestrzeni publicznej.
Nieodpoweidnie przejscie dla pieszcyh v2 Nieodpowiednie przejście dla pieszych – za nieodpowiednie przejście dla pieszych uznano takie, które mimo sygnalizacji świetlnej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej czy wypustek ostrzegawczych przy krawędziach chodnika. Przy tej kategorii barier zwrócono także uwagę na stan nawierzchni na przejściu dla pieszych.
Nieodpowiedni przystanek Nieodpowiedni przystanek – jest to przystanek, który nie posiada odpowiednich oznaczeń oraz wypustek ostrzegających przed zbliżaniem się do krawędzi platformy.
Inne Inne – umieszczono tutaj nietypowe bariery, które sporadycznie pojawiają się w przestrzeni miasta (np. brak przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu, pojedynczy stopień przy wejściu do budynku, niedostosowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).
Usunięte bariery Usunięte bariery – bardzo ważna kategoria, dzięki której na Mapie widoczna jest poprawa dostępności przestrzeni w Poznaniu.

Nasza praca podzielona jest na dwa etapy: inwentaryzacje i aktualizację. Inwentaryzacja polega na zbadaniu nowego obszaru i zaznaczeniu na nim wszystkich napotkanych barier, natomiast aktualizacja odbywa się na wcześniej inwentaryzowanym terenie po dłuższym okresie czasu, a jej celem jest sprawdzenie czy bariery wcześniej zaznaczone zostały usunięte lub czy powstały nowe. Poznańska Mapa Barier tworzona jest w Google Maps i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Dotychczas udało nam się zinwentaryzować cały obszar objęty II ramą komunikacyjną miasta (z wykluczeniem terenu Starego Rynku, Wolnych Torów i MTP) a jego aktualizacja wciąż trwa. Na chwilę obecną udało nam się zbadać ponad 26 km², czyli 10% powierzchni miasta. Podczas inwentaryzacji stwierdzono istnienie 2498 barier, co daje bardzo niepokojący wynik 93 barier na km². Najczęściej występującą barierą jest “nieodpowiednie przejście dla pieszych” i stanowi ona aż 38% wszystkich barier.

Od listopada 2018 roku ruszyły prace nad inwentaryzacją obszarów wykraczających poza II ramę komunikacyjną a od stycznia 2019 roku planowana jest kolejna aktualizacja.

Wyniki jakie otrzymujemy utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze działania są konieczne, dlatego planujemy dalej badać przestrzenie publiczne Poznania, aby docelowo objąć mapą obszar całego miasta. Od dłuższego czasu naszym marzeniem jest aplikacja mobilna, która pozwoliłaby każdemu z mieszkańców samemu zgłaszać napotkane przeszkody. Na pewno sami będziemy w sposób ciągły kontrolować wcześniej zinwentaryzowanie bariery. Bardzo ważnym zadaniem jakie sobie stawiamy na przyszłość to popularyzacja tematu projektowania uniwersalnego.

Byliśmy tu i tam i opowiedzieliśmy o naszej działalności, ale także niektórzy dostrzegli nas sami:

Poznańska Mapa Barier. Spis problemów stolicy Wielkopolski

Poznańska Mapa Barier: Jest sporo do zrobienia

Poznańska Mapa Barier

Poznańska Mapa Barier

Projekt nie byłby realizowany, gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu studentów. To oni przemierzają ulice Poznania i odkrywają bariery.  Masz pomysł? Chcesz sie czegoś jeszcze dowiedzieć? Pisz do nas akngp.amu@gmail.com

Mapę wraz z barierami znajdziecie pod linkiem » Poznańska Mapa Barier

#akngpower