Nowi członkowie AKNGP

10 października przeprowadziliśmy spotkanie rekrutacyjne dla nowych członków. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – zjawiło 23 chętnych do działalności w Kole.  Większość z nich stanowią studenci pierwszego roku gospodarki przestrzennej o profilu inżynierskim.  W pełnej ludzi sali L108 pokrótce opowiedzieliśmy o działalności naszego Koła oraz o naszych planach na przyszłość. W najbliższych dniach nowych członków AKNGP czeka wybór projektów, a wszystkich spotkanie integracyjne w mniej uczelnianej atmosferze.

Jesteśmy na stażach i praktykach

Okres wakacyjny jest idealną porą dla studentów gospodarki przestrzennej by zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe. Studenci – członkowie naszego Koła spędzą trzy miesiące wakacji na stażach zawodowych i praktykach obowiązkowych, w różnym wymiarze godzin.

W ramach programu KIERUNEK PRACA II studenci V roku studiów magisterskich oraz III roku studiów licencjackich i inżynierskich przebywają na płatnych stażach w instytucjach podejmujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną na różnych poziomach (regionalnym i lokalnym), jak również w bardzo różnych jej aspektach.

Studenci II roku studiów inżynierskich oraz licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, będące częścią programu studiów.

Oczywiście część studentów nieobjęta wyżej wymienionymi programami podejmuje samodzielne działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, korzystając z programów stażowych oferowanych przez np. urzędy miast.

Spotykając stażystę w te upalne dni, bądźcie wyrozumiali dla niego – cały czas się uczy, w wakacje poświęca sporo czasu na pogłębianie wiedzy.

„Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni” – podsumowanie

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni”, które organizatorem było Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały prelekcje przez młodych naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski. Wystąpienia te pozwoliły uczestnikom konferencji na lepsze zapoznanie się z tematyką wykorzystania technologii Big Data w miastach, prowadzeniem procesów rewitalizacji oraz partycypacji czy chociażby miejskiej eksploracji oraz często przytaczaną ustawę reklamową i problemami samorządów, które są z nią związane. Oprócz sesji referatowych
odbyła się również sesja posterowa. Drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Poznań Główny, dworzec spójny”. Były one poprzedzone wykładami ekspertów. Swoje spojrzenie na poznański dworzec przedstawili: dr Mikołaj Tomaszyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM, dr Radosław Bul z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Paweł Sowa, reprezentujący Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. Po części eksperckiej uczestnicy warsztatów pracowali nad optymalnym sposobem zagospodarowania przestrzeni dworcowej, która godziłaby interesy jego głównych użytkowników.

W trakcie podsumowania poszczególne grupy przedstawiły swoje koncepcje. Odbyła się debata nad plusami i minusami przygotowanych przez nie prac. Warsztaty te pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji dworca głównego w stolicy Wielkopolski oraz pokazały ich uczestnikom, że mimo bardzo sprzecznych interesów różnych użytkowników dworca możliwe jest uzyskanie kompromisów, które pozwalają na poprawę przestrzeni publicznych. Konferencja w odczuciu zarówno uczestników, jak i organizatorów była niezwykle udana i już w następnym roku można spodziewać się kolejnej edycji.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pragnie serdecznie podziękować Patronom, tj.: Jego Magnificencji Rektorowi prof. UAM dr. hab. Andrzejowi Lesickiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr.hab. Leszkowi Kasprzakowi, Instytutowi Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prezydentowi miasta Poznania, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Unii Uczelni na rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna, Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania, Towarzystwu Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, The European Regional Science Association, Związkowi Miast Polskich, „Życiu Uniwersyteckiemu”, portalom: Urbanistyka.info oraz Urbnews.pl, Radiu Poznań, Radiu Meteor oraz „Przeglądowi Planisty”.

Organizatorzy dziękują także wszystkim prelegentom, słuchaczom, zaproszonym gościom oraz moderatorom i ekspertom za udział w tegorocznej edycji Dni Planisty i zapraszają do uczestnictwa w przyszłorocznej konferencji.

To podsumowanie Damiana Bojarskiego znalazło się w drugim numerze Przeglądu Planisty.

Ogólnopolska Konferencja „Dzień Planisty”

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, których prezentacja przewidziana jest w pierwszym dniu konferencji. Najlepsza prezentacja oraz poster zostaną nagrodzone.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza.
do dnia 6 marca 2017 roku.

Drugi dzień konferencji będzie odbywał się pod hasłem: „Zielone dachy w przestrzeni miasta”, w ramach którego zaplanowano warsztaty dotyczące tematyki projektowania zielonych dachów.

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w tematyce projektowania zielonych dachów, którzy wprowadzą uczestników w ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, oraz wskażą podstawy poprawnego projektowania i wykonania dachów zielonych.

Więcej informacji dostępne na Dzień Planisty UAM oraz w komunikacie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com oraz przez Facebook Dzień Planisty UAM !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Najczęściej zadawane pytania: FAQ