Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu

W semestrze letnim członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Dyrekcją pracowali nad stworzeniem projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu.

W przedstawionej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu wykorzystano wcześniej niezagospodarowane tereny, zmodernizowano istniejące obiekty oraz dodano nowe elementy mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla uczniów oraz mieszkańców.

Dominującymi elementami w koncepcji są obiekty sportowe (orlik, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, bieżnia i skocznia do skoku w dal) zlokalizowane w południowej części obszaru opracowania. Zostały one dodatkowo uzupełnione o miejsca do siedzenia oraz budynek szatni.

W północnej części obszaru zaprojektowano parking, wyposażony w miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

AKNGP w Kołobrzegu

W ubiegłym tygodniu (tj. 30.11-02.12) mieliśmy okazję udać się na wyjazd integracyjno-warsztatowy do Kołobrzegu, gdzie przebywaliśmy w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym UAM. Głównym punktem programu były warsztaty, które odbyły się w sobotę. W trakcie ich, cztery grupy, indywidualnie tworzyły koncepcję zagospodarowania obszaru znajdującego się przy ulicy Marii Rodziewiczówny w Kołobrzegu. Zanim jednak zaczęliśmy, przeprowadziliśmy inwentaryzację terenu wokół miejsca, które później wspólnie planowaliśmy zmienić. Każdy z projektów był inny, ale łączyło je jedno – przestrzeń otwarta dla ludzi. Wyjazd pozwolił członkom Koła zdobyć nowe doświadczenie dzięki zajęciom, ale także zawrzeć znajomości i zintegrować się podczas wspólnych gier czy spacerów nad morzem.

 

Patrycja Napierkowska