Warsztaty komunikacyjne w Szczyrku

28 sierpnia 2018 roku członek naszego Koła, Mariusz Roszyk, wziął udział w warsztatach komunikacyjnych w Szczyrku, zorganizowanych przez burmistrza miasta Szczyrk, Antoniego Byrda.
W warsztatach wzięli udział eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Oprócz naszego koła został zaproszony także przedstawiciel Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej. Na warsztaty przyjechało wiele osób związanych z komunikacją i miastem Szczyrk, byli to reprezentanci m.in. Kolei Śląskich, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, COS OPO Szczyrk, Beskid Sport Areny, Szczyrk Mountain Resort, sąsiednich gmin i wiele innych.Zadaniem uczestników warsztatów było wskazanie w jaki sposób Szczyrk może poradzić sobie z nadmierną ilością samochodów. Miasto jest bardzo atrakcyjne turystycznie, w szczególności zimą kiedy można skorzystać z bardzo mocno rozbudowanej i profesjonalnej infrastruktury narciarskiej. Ponadto przez miasto przejeżdża wiele pojazdów, aby dojechać do innych miejscowości, takich jak np. Wisła, która również przyciąga wielu turystów. Szczyrk próbuje walczyć z problemem organizując zimą darmowe Skibusy i planując parkingi Park&Ride. Pojawiło się kilka koncepcji rozwiązania problemu poprzez budowę: tunelu pod górą Skrzyczne, obwodnicy Szczyrku na zboczach wzniesień, kolei liniowych, kolei miejskiej. W czasie warsztatów uczestnicy ocenili te propozycje. Raport podsumowujący z wydarzenia będzie dostępny wkrótce.

 

Mariusz Roszyk

„Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni” – podsumowanie

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dni Planisty: Sharing Cities– współdziałamy, współużytkujemy, jesteśmy współodpowiedzialni”, które organizatorem było Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały prelekcje przez młodych naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski. Wystąpienia te pozwoliły uczestnikom konferencji na lepsze zapoznanie się z tematyką wykorzystania technologii Big Data w miastach, prowadzeniem procesów rewitalizacji oraz partycypacji czy chociażby miejskiej eksploracji oraz często przytaczaną ustawę reklamową i problemami samorządów, które są z nią związane. Oprócz sesji referatowych
odbyła się również sesja posterowa. Drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Poznań Główny, dworzec spójny”. Były one poprzedzone wykładami ekspertów. Swoje spojrzenie na poznański dworzec przedstawili: dr Mikołaj Tomaszyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM, dr Radosław Bul z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Paweł Sowa, reprezentujący Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. Po części eksperckiej uczestnicy warsztatów pracowali nad optymalnym sposobem zagospodarowania przestrzeni dworcowej, która godziłaby interesy jego głównych użytkowników.

W trakcie podsumowania poszczególne grupy przedstawiły swoje koncepcje. Odbyła się debata nad plusami i minusami przygotowanych przez nie prac. Warsztaty te pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji dworca głównego w stolicy Wielkopolski oraz pokazały ich uczestnikom, że mimo bardzo sprzecznych interesów różnych użytkowników dworca możliwe jest uzyskanie kompromisów, które pozwalają na poprawę przestrzeni publicznych. Konferencja w odczuciu zarówno uczestników, jak i organizatorów była niezwykle udana i już w następnym roku można spodziewać się kolejnej edycji.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej pragnie serdecznie podziękować Patronom, tj.: Jego Magnificencji Rektorowi prof. UAM dr. hab. Andrzejowi Lesickiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr.hab. Leszkowi Kasprzakowi, Instytutowi Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prezydentowi miasta Poznania, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Unii Uczelni na rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna, Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania, Towarzystwu Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, The European Regional Science Association, Związkowi Miast Polskich, „Życiu Uniwersyteckiemu”, portalom: Urbanistyka.info oraz Urbnews.pl, Radiu Poznań, Radiu Meteor oraz „Przeglądowi Planisty”.

Organizatorzy dziękują także wszystkim prelegentom, słuchaczom, zaproszonym gościom oraz moderatorom i ekspertom za udział w tegorocznej edycji Dni Planisty i zapraszają do uczestnictwa w przyszłorocznej konferencji.

To podsumowanie Damiana Bojarskiego znalazło się w drugim numerze Przeglądu Planisty.