Zarząd AKNGP – kadencja 2019

13 listopada przyszły Zarząd Koła spotkał się z Opiekunem dr inż. Przemysławem Ciesiółką i ustalił podział obowiązków między wiceprezesami:

Zuzanna Nowak – wiceprezes ds. kontaktów z otoczeniem
Paulina Lipińska – wiceprezes ds. administracyjnych + Skarbnik Koła
Eryk Radolonek – wiceprezes ds. promocji i wizerunku

Kadencja nowego Zarządu rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku.

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze AKNGP

7 listopada br. w sali konferencyjnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UAM odbyło się Zgromadzenie Członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.  W pierwszej części spotkania przedstawiono działania podjęte w obecnej kadencji Zarządu, oraz zaprezentowano obecny stan  prac w projektach Koła oraz Konferencji Dni Planisty 2019. Następnie mgr inż. Adam Wronkowski jako Komisarz Wyborczy AKNGP przeprowadził wybory. Prezesem został wybrany Patryk Kaczmarek (VI rok GP inż.), a wiceprezesami – Zuzanna Nowak ( III rok GP inż.), Paulina Lipińska (II rok GP inż.) oraz Eryk Radolonek (I rok GP inż). Na zakończenie wiceprezes Kaczmarek podziękował za pracę w Zarządzie AKNGP – Prezes inż. Karolinie Stolarskiej, oraz wiceprezes inż. Malwinie Balcerak.