Wizyta studyjna w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego

29 listopada 2016 roku trzynastu członków AKNGP miało przyjemność gościć w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach Poznańskiej Akademii Przestrzeni i rozpoczęło się punktualnie o 10:00.
Podczas 45-minutowego wystąpienia została zaprezentowana polityka przestrzenna samorządu województwa wielkopolskiego oraz przedstawiony obszar działania i historia biura. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi opracowaniami powstającymi w WBPP. Kolejnym punktem prezentacji było omówienie struktury organizacyjnej Biura. Prowadzący opowiedzieli o tym, z jakich osób składają się poszczególne zespoły oraz przedstawili zadania należące do każdego z nich. Następnie poruszony został bardzo ogólnikowy temat tego, czym tak naprawdę jest planowanie przestrzenne w Polsce. Kolejnym punktem prezentacji był Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Po chwili zaprezentowane i omówione zostały opracowania w różnych skalach – od miejskiej, przez aglomeracyjna, regionalną, krajową, aż po międzynarodową. Po zakończeniu prezentacji nastąpiły pytania członków naszego Koła do pracowników Biura. Wizytę studyjną zakończyliśmy parę minut po godzinie 11.
Serdecznie dziękujemy pracownikom WBPP za poświęcony czas i wytrwałe odpowiedzi na pytania 😉

Wizyta studyjna w Gminnej Pracowni Urbanistycznej Suchy Las

W piątek, 16 grudnia 2016 roku, mieliśmy przyjemność gościć w budynku Urzędu Gminy Suchy Las podczas wizyty studyjnej w ramach Poznańskiej Akademii Przestrzeni. Trzynastu członków AKNGP zjawiło się, aby posłuchać prezentacji dotyczącej działalności zarówno Urzędu jak i Gminnej Pracowni Urbanistycznej.
Po krótkim wstępie, podczas którego omówiona została specyfika gminy przeszliśmy do prezentacji. Podczas około godzinnego wyświetlania slajdów i szczegółowego omawiania każdego z nich mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat SUiKZP obowiązujących na terenie gminy, przykładach zabudowy czy MPZP. Poruszone zostały również tematy związane z poligonem, który zajmuje większość terenu gminy czy dotacji na ZIT. Poznaliśmy również wiele ciekawych informacji dotyczących funkcjonowania Gminnej Pracowni Urbanistycznej „od kuchni”. Po prezentacji głos zabrał wójt gminy Suchy Las, który podsumował prezentacje i odpowiadał na pytania.
Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i wiele przydatnych, praktycznych informacji!