Warsztaty w Lesznie

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie, 2 kwietnia bieżącego roku odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, oraz wygłoszony został wykład przez prof. UAM dr hab. Pawła Churskiego. Warsztaty przeprowadzone dla licealistów dotyczyły waloryzacji przestrzeni oraz rewitalizacji i zakończyły się wypracowaniem koncepcji rewitalizacji dla tzw. „starych młynów” w Lesznie. W drugiej części wizyty została przedstawiona oferta edukacyjna Wydziału oraz został wygłoszony wykład dotyczący transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku. Po zakończonym wykładzie był czas na pytania licealistów dotyczące oferty studiów.

Warsztaty w Lesznie

14 marca 2018 roku, członkowie naszego Koła wraz z prof. UAM dr hab. Pawłem Churskim mieli okazję gościć w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Podczas wizyty, dla uczniów Liceum został wygłoszony przez profesora wykład pod tytułem „Globalizacja i integracja gospodarcza- współczesne megatrendy przemian zróżnicowań społeczno-gospodarczych”, poprzedzony krótką prezentacją oferty wydziału. Po wykładzie miała miejsce część warsztatowa dotycząca zagospodarowania przestrzennego oczami różnych grup interesariuszy. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania terenu, a następnie przedyskutowali swoje pomysły w celu wyłonienia optymalnego sposobu wykorzystania przedstawionego obszaru.
Liczymy, że spotkanie to zainspirowało do przemyśleń i będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.