Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu

W semestrze letnim członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Dyrekcją pracowali nad stworzeniem projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu.

W przedstawionej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu ZSP 6 w Poznaniu wykorzystano wcześniej niezagospodarowane tereny, zmodernizowano istniejące obiekty oraz dodano nowe elementy mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla uczniów oraz mieszkańców.

Dominującymi elementami w koncepcji są obiekty sportowe (orlik, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, bieżnia i skocznia do skoku w dal) zlokalizowane w południowej części obszaru opracowania. Zostały one dodatkowo uzupełnione o miejsca do siedzenia oraz budynek szatni.

W północnej części obszaru zaprojektowano parking, wyposażony w miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.