Wigilia AKNGP w 2018 roku

19 grudnia 2018 roku, spotkaliśmy się w licznym gronie na spotkaniu wigilijnym.  Była to okazja do złożenia życzeń świąteczno-noworocznych oraz wymiany między sobą drobnymi prezentami. Mamy nadzieję, że powstała nowa tradycja w naszym Kole, która będzie okazją do spotkań w najbliższych latach.

AKNGP w Kołobrzegu

W ubiegłym tygodniu (tj. 30.11-02.12) mieliśmy okazję udać się na wyjazd integracyjno-warsztatowy do Kołobrzegu, gdzie przebywaliśmy w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym UAM. Głównym punktem programu były warsztaty, które odbyły się w sobotę. W trakcie ich, cztery grupy, indywidualnie tworzyły koncepcję zagospodarowania obszaru znajdującego się przy ulicy Marii Rodziewiczówny w Kołobrzegu. Zanim jednak zaczęliśmy, przeprowadziliśmy inwentaryzację terenu wokół miejsca, które później wspólnie planowaliśmy zmienić. Każdy z projektów był inny, ale łączyło je jedno – przestrzeń otwarta dla ludzi. Wyjazd pozwolił członkom Koła zdobyć nowe doświadczenie dzięki zajęciom, ale także zawrzeć znajomości i zintegrować się podczas wspólnych gier czy spacerów nad morzem.

 

Patrycja Napierkowska

Integracja przed wszystkim!

W dniach 11-13 maja część członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym na terenie powiatu chojnickiego. Mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta w Chojnicach oraz brać udział w wizji terenowej po centrum miasta. Z racji zbliżającego się końca roku akademickiego, pozwoliliśmy sobie na nagrodę za ciężką pracę w postaci spływu kajakowego rzeką Brdą. Jesteśmy przekonani, że spędzony razem czas sprawił, że staliśmy się jeszcze bardziej zgraną ekipą.

 

 

Warsztaty w Lesznie

14 marca 2018 roku, członkowie naszego Koła wraz z prof. UAM dr hab. Pawłem Churskim mieli okazję gościć w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Podczas wizyty, dla uczniów Liceum został wygłoszony przez profesora wykład pod tytułem „Globalizacja i integracja gospodarcza- współczesne megatrendy przemian zróżnicowań społeczno-gospodarczych”, poprzedzony krótką prezentacją oferty wydziału. Po wykładzie miała miejsce część warsztatowa dotycząca zagospodarowania przestrzennego oczami różnych grup interesariuszy. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania terenu, a następnie przedyskutowali swoje pomysły w celu wyłonienia optymalnego sposobu wykorzystania przedstawionego obszaru.
Liczymy, że spotkanie to zainspirowało do przemyśleń i będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.