Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przetrzennej

Szanowni Państwo,

z dniem 1 października zaczynamy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w bardzo szczególnej sytuacji. Nowa struktura Uniwersytetu wynika z zmian będących odpowiedzią na wyzwania związane z Ustawą 2.0.

Także i my się zmieniamy. Na początku tego roku postanowiliśmy poprzeć w liście do JM Rektora ideę utworzenia wydziału w ramach nowej dyscypliny naukowej – geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w dziedzinie nauk społecznych.

Tak, więc od dziś meldujemy się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Ale spokojnie, tak jak do tej pory będziemy aktywnie działać i wchodzimy w nowy rok akademicki z głowami pełnymi pomysłów.

AKGNP