Poznańska Akademia Przestrzeni

Percepcja otoczenia i jego wpływ na nasze życie

Poznańska Akademia Przestrzeni to projekt naukowo-edukacyjny realizowany przez wielu członków naszego Koła. Przeznaczony jest dla bardzo szerokiej grupy odbiorców – od dzieci trzyletnich, aż po seniorów. Warto zaznaczyć, że każde spotkanie dostosowane jest specjalnie do indywidualnych potrzeb każdej grupy. Głównymi celami tego projektu są:

  • wprowadzenie uczestników w świat planowania przestrzennego, co pomóc ma w budowaniu świadomości społecznej i przestrzennej oraz wrażliwości na otoczenie,

  • pomoc w zrozumieniu zachowań społecznych oraz wzajemnych relacji między człowiekiem a przestrzenią,

  • aktywizacja uczestników w każdym wieku oraz rozwijanie interdyscyplinarnych metod tworzenia przestrzeni.

Cały projekt składa się z czterech elementów:

Warsztaty – zajęcia praktyczne mające na celu zwrócenie uwagi na różnorodne sytuacje zachodzące na terenie miast. Zaczynając od tego jak powstają, z czego się składają, co jest w nich ważne, poprzez postrzeganie elementów kompozycji urbanistycznych lub bardziej złożonych obszarów należących do miasta, aż po wzajemne zrozumienie stanowisk różnych osób wspólnie żyjących w mieście. Warsztaty mają pokazać, że miasto to nie tylko budynki i ulice, ale przede wszystkim ludzie. Zajęcia przewidziane są dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów, studentów oraz dorosłych. Wychodzimy z dwóch założeń: pozytywne nawyki wyrobione podczas dzieciństwa bardzo procentują w późniejszym życiu oraz nigdy nie jest za późno, aby czegoś się nauczyć wedle zasady „lepiej późno niż wcale”.

Wykłady – cykl zajęć poświęconych percepcji, wrażliwości na otoczenie oraz relacjom między człowiekiem a przestrzenią. Dotyczą one również aspektów składających się na szeroko rozumiane pojęcie gospodarki przestrzennej. Dotykają również tematów związanych ze współczesnymi problemami miast zarówno w kontekście przestrzennym jak i społecznym. Prowadzone przez studentów oraz pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dają możliwość kompleksowego poznania omawianej problematyki.

Gra miejska – ze względu na swoją złożoność przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia. Polega na aktywizacji uczestników poprzez rozgrywkę w przestrzeni miasta. Celem gry jest dotarcie do mety, wypełniając po drodze kolejne zadania. Dzięki grze miejskiej poznajemy przestrzeń, w której przebywamy poprzez tworzenie map mentalnych i zapamiętywanie szczegółów. Ćwiczymy również orientację w terenie i czytanie map.

Wizyty studyjne – spotkania z pracownikami różnych placówek związanych z planowaniem przestrzennym i urbanistyką. Przeznaczone dla studentów gospodarki przestrzennej oraz kandydatów na ten kierunek. Zadaniem wizyt studyjnych jest zapoznanie uczestników z obowiązkami i wymaganiami na poszczególnych stanowiskach oraz poznania praktycznej strony pracy planistów. Organizujemy również wizyty na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

PAP