Nasz zespół

ZARZĄD:

Prezes: 

Zofia Markowicz

Wiceprezesi:

Julia Depta –  wiceprezes ds. kontaktów z otoczeniem
Szymon Bober – wiceprezes ds. administracyjnych
Małgorzata Balak – wiceprezes ds. promocji i wizerunku

OPIEKUN:

dr inż. Przemysław Ciesiółka