Jesteśmy na stażach i praktykach

Okres wakacyjny jest idealną porą dla studentów gospodarki przestrzennej by zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe. Studenci – członkowie naszego Koła spędzą trzy miesiące wakacji na stażach zawodowych i praktykach obowiązkowych, w różnym wymiarze godzin.

W ramach programu KIERUNEK PRACA II studenci V roku studiów magisterskich oraz III roku studiów licencjackich i inżynierskich przebywają na płatnych stażach w instytucjach podejmujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną na różnych poziomach (regionalnym i lokalnym), jak również w bardzo różnych jej aspektach.

Studenci II roku studiów inżynierskich oraz licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, będące częścią programu studiów.

Oczywiście część studentów nieobjęta wyżej wymienionymi programami podejmuje samodzielne działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, korzystając z programów stażowych oferowanych przez np. urzędy miast.

Spotykając stażystę w te upalne dni, bądźcie wyrozumiali dla niego – cały czas się uczy, w wakacje poświęca sporo czasu na pogłębianie wiedzy.

Ogólnopolska Konferencja „Dzień Planisty”

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, których prezentacja przewidziana jest w pierwszym dniu konferencji. Najlepsza prezentacja oraz poster zostaną nagrodzone.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza.
do dnia 6 marca 2017 roku.

Drugi dzień konferencji będzie odbywał się pod hasłem: „Zielone dachy w przestrzeni miasta”, w ramach którego zaplanowano warsztaty dotyczące tematyki projektowania zielonych dachów.

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w tematyce projektowania zielonych dachów, którzy wprowadzą uczestników w ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, oraz wskażą podstawy poprawnego projektowania i wykonania dachów zielonych.

Więcej informacji dostępne na Dzień Planisty UAM oraz w komunikacie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com oraz przez Facebook Dzień Planisty UAM !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Najczęściej zadawane pytania: FAQ