AKNGP w II LO w Lesznie

27 kwietnia 2022 roku Pan Dziekan prof. Paweł Churski wraz z członkami Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej gościli w II LO w Lesznie. Celem wizyty była promocja Wydziału, zgłębienie tematu związanego z transformacją gospodarczą w Polsce oraz przeprowadzenie warsztatów. 
Pan Dziekan wygłosił do uczniów wykład pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 roku i jej konsekwencje”. Członkowie AKNGP przeprowadzili warsztaty z planowania przestrzennego. Zadaniem uczniów było stworzenie koncepcji rewitalizacji obszaru położonego między ulicą Przemysłową a Towarową. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużą kreatywnością, znają potrzeby swojego miasta i widzą duży potencjał rozwoju opracowywanego terenu. Mamy nadzieję, że nasza wizyta zachęciła uczniów do zgłębienia wiedzy w zakresie planowania przestrzennego.

Nowi członkowie AKNGP

10 października przeprowadziliśmy spotkanie rekrutacyjne dla nowych członków. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – zjawiło 23 chętnych do działalności w Kole.  Większość z nich stanowią studenci pierwszego roku gospodarki przestrzennej o profilu inżynierskim.  W pełnej ludzi sali L108 pokrótce opowiedzieliśmy o działalności naszego Koła oraz o naszych planach na przyszłość. W najbliższych dniach nowych członków AKNGP czeka wybór projektów, a wszystkich spotkanie integracyjne w mniej uczelnianej atmosferze.