Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

 Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Siedziba: Pokój P-14

 e-mail: akngp.amu@gmail.com